Arbeidsreglement

1     VOLTIJDSE ARBEID

 

Met ingang vanaf 01.07.2023 wordt voor de arbeiders een voltijds uurrooster ingevoerd met een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 40u/week, waarbij de gemiddelde maximale wekelijkse arbeidsduur van 38u per week op jaarbasis wordt gerealiseerd door toekenning van inhaalrust.

Het recht op inhaalrust wordt verkregen pro rata de werkelijk gepresteerde en/of daarmee gelijkgestelde dagen. Uitsluitend volgende schorsingen worden met werkelijk gepresteerde dagen gelijkgesteld:

  • De dagen van jaarlijkse vakantie;
  • De betaalde feestdagen;
  • De dagen van klein verlet;
  • De dagen van verlof omwille van dwingende familiale redenen ten bedrage van maximum 10 werkdagen per jaar;
  • De dagen van zwangerschapsrust;
  • De dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door het gewaarborgd loon;
  • De dagen van arbeidsongeval (of beroepsziekte);

Andere schorsingen worden niet gelijkgesteld met effectieve prestaties en geven derhalve geen recht op inhaalrust voor arbeidsduurvermindering.

Deze inhaalrust wordt opgenomen in onderling overleg met de werkgever, nadat de meer-prestaties boven de maximale arbeidsduur van 38u per week gepresteerd zijn.

 

De effectieve wekelijkse arbeidsduur van 40u/week wordt gepresteerd volgens onderstaand uurrooster:

 

 

 

 

 

 

2     DEELTIJDSE ARBEID

 

2.1  Binnen tijdskader voltijds

De vaste deeltijdse uurroosters binnen het tijdskader van de vaste voltijdse uurroosters worden opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer.

2.2  Buiten kader voltijds

De vaste deeltijdse uurroosters buiten het tijdskader van de vaste voltijdse uurroosters worden toegevoegd als bijlage aan het arbeidsreglement én opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingenregister

Wijziging arbeidsreglement

 

1     Principe

De gewijzigde bijlage VI aan het arbeidsreglement blijft samen met onderhavig opmerkingenregister gedurende 15 kalenderdagen uitgehangen.

Elke werknemer heeft de mogelijkheid om gedurende deze periode hun bevindingen of opmerkingen in het register te noteren.

Heeft de medewerker geen opmerkingen, dan ondertekent hij het register zowel voor akkoord met alle bepalingen van het arbeidsreglement en haar bijlagen, als voor ontvangst van de wijziging aan het reglement.

Indien er geen onverzoenbare opmerkingen worden genoteerd binnen voormelde termijn, wordt het arbeidsreglement van kracht 15 dagen na de eerste dag van aanplakking.

 

2     Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3     Handtekening werknemers voor akkoord/ontvangst

 

Brouckaert Emmanuel

 

 

Dappremee Jeremey

 

 

Gauthier Yann

 

 

Masure Gilles

 

 

Van Assche Gwendolino

 

 

Vandemeulebroecke Franck

 

 

Devos Jan

 

 

Vandenberghe Jodie

 

 

 

4     Regelmatige raadpleging

 

Onderhavige bijlage werd op 16.06.2023 ter kennis van de werknemers gesteld. Gedurende 15 dagen hebben zij de gelegenheid gehad hun opmerkingen in een register op te tekenen.

Op 01.07.2023 wordt het de wijziging aan het arbeidsreglement samen met het register overgemaakt aan de Inspectie op de Sociale Wetten.

 

De werkgever,

 

 

Handtekening

Deppanage
Kom jij deel uitmaken van ons twintigkoppig team?

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers die samen met het team instaat voor het herstellen en onderhoud van het volledige Manitou gamma.

Verhuur Verkoop Naverkoop